Pokémon YellowTitle:雷电皇 比卡丘传说(Lei Dian Huang Bi Ka Qiu Chuan Shuo) Pokémon Yellow

Alternative title: Pokémon Yellow
Thunder Emperor: The Legend of Pikachu

Developer: Shenzen Nanjing

Publisher Shenzhen Nanjing

Genre: RPG

Platform: NES

Year(s): Unknown

Translation patch: Lugia2009


Screenshot:Download link:

Source